top of page

Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčios vargonai sukurti XX pradžioje (iki 1904 m.) vieno žymiausių Lietuvos vargonų meistrų - kauniečio Jono Garalevičiaus.  Apie tai liudija griežykloje esanti porcelianinė firminė meistro emblema su įrašu „Jan Garalewicz / Kowno“. Nors įrašas lenkų kalba, tačiau darytas iki lietuviškos spaudos atgavimo 1904 m., o pats J. Garalevičius itin propagavo lietuvybę (net vargonų registrų pavadinimus buvo išvertę į lietuvių kalbą). Tai vieninteliai autentiški išlikę meistro Jono Garalevičiaus vargonai Prienų rajone, kiti šio meistro darbai Prienų miesto bažnyčioje, Šilavote buvo radikaliai perdaryti... Kitų šiuo metu žinomų J. Garalevičiaus darbų sąrašą galite rasti čia

    Skriaudžių bažnyčios vargonai – kamerinio dydžio, romantinio stiliaus, vieno manualo su pedalais ir  dešimties registrų instrumetas. Jis puikiai įsilieja į bažnyčios akustinę erdvę. 

     Vargonų prospektas (fasadas) – istorizmo stiliaus, vieno tarpsnio, su gana aukštu cokoliu.

Cokolinės dalies vargonų spintos rėmo ertmės uždengtos įsprūdiniais skydais. Priekinė ir šoninės dalys padarytos iš spygliuočio medienos, dažytos aliejiniais dažais, kapitelių kolonos bronzuotos. Pagrindinis tarpsnis suskirstytas į 5 langelius, kuriuose sustatyti pirmo manualo registro Principal 8’ vamzdžiai. Nors prospektas gana tipinės architektūrinės kompozijos, būdingos XX a. I pusei, tačiau tokių Pietų Lietuvoje yra nedaug ir puikiai reprezentuoja šią kultūros epochą bei įsilieją į bažnyčios erdvę. Priešais vargonų prospektą, šiek tiek nuo jo atitrauktai įkomponuota griežykla.

J. Garalevičiaus vargonų emblema

Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčios vargonai

Vargonai šiandien

Šiuo metu vargonai yra restauruoti.

 

2015 m. gruodžio 25 d. parapijiečių pritarimu buvo priimtas sprendimas - restauruoti vargonus. Sprendimui įtakos turėjo ir VšĮ "Istoriniai Lietuvos vargonai" meistrų vertinimas. Jų nuomone, Skriaudžių vargonai yra vertingi dėl šių ypatybių

1. žymi meistro asmenybė; 

2. vargonai išlikę gana autentiški be didelių perstatymų;

3. vargonai turi 10 registrų ir pedalus, todėl galima atlikti gana platų vargoninės muzikos repertuarą (ypatingai - koncertinį).

Restauravimo darbus atliko VšĮ "Istoriniai Lietuvos vargonai" meistrai.

Darbų kaina – apie 10 000 Eur 

Lėšas  skyrė parapijos gyventojai ir svečiai, 1 500 Eur skyrė Prienų rajono savivaldybė. 

 

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page