top of page

Jeronimas Valaitis

1887 03 12–1970 08 22

G. Paežerių k. Pilviškių vals. Vilkaviškio aps. Mokėsi Paežerių prad. m–loje, privačiai, Vilniaus ir Marijampolės g–zijose baigė 5 kl., 1903–1908 mokėsi Seinų seminarijoje, 1908–1909 – Fribourgo un–te (Šveicarija). 1909 08 01 įšventintas kunigu. 1909–1911 buvo Gižų vikaras, 1911–1912 – Dombruvkos (Dąbrówka, Mazovijos dek.) ir Miastkovos (Miastkowo, Lomžos dek.) parapijų vikaras, 1912–1913 – Skriaudžių vikaras, 1913–1920 – Shamokin, Pa., USA, klebonas, Mahanoy City, Pa., Gerardville, Pa., klebonas, 1920–1922 – I pėstininkų pulko karo kapelionas, 1922–1928 – Aleksoto klebonas, 1928–1931 – S. Paulo, Brazilijoje, klebonas, 1931–1937 – Gižų klebonas, 1937–1940 – Marijampolės kalėjimo kapelionas, 1940 07–1941 08 – Kudirkos Naumiestyje be pareigų, 1941 08–1942 11 buvo Marijampolės kalėjimo kapelionas. 1942 09–1943 01 buvo gestapo suimtas už pagalbą politiniams kaliniams, tardytas Marijampolės ir Kauno kalėjimuose, bet nepavykus įrodyti kaltės paleistas, jam įsakyta išvykti iš apskrities. Grįžo į tėviškę, 1943 01–1949 09 buvo Paežerių koplyčios rektorius. 1949 09 24 suimtas, apkaltintas antisovietine agitacija („šmeižė“ sovietų valdžią pamoksluose, dirbo su jaunimu ir kt.). Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų ministro 1950 02 25 sprendimu nubaustas 10 m. bausme kalėjime. Ją atliko Novočerkasko kalėjime. 1955 grįžo į Lietuvą, iki 1960 buvo Vilkaviškio altaristas. Palaidotas Vilkaviškio kapinėse.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1820

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page