top of page

Simanas Jonas Draugelis

1893 12 27–1960 06 07

G. Šulų k. Bartininkų val. Vilkaviškio aps. Baigė Marijampolės g–zijos 4 kl., 1910 įstojo į Seinų seminariją, kunigu įšventintas 1916 Peterburge. I Pasaulinio karo metais dirbo Lietuvių centriniame komitete nukentėjusiems nuo karo šelpti. 1919–1920 buvo Skriaudžių vikaras (Blaivybės d–jos vardu pastatė ten liaudies namus). Vėliau buvo Pakuonio vikaras, tikybos mokytojas Veiverių vid. Mokykloje. 1925 išvyko į JAV, dirbo lietuvių ir amerikiečių parapijose, buvo aktyvus visuomenės veikėjas, bendradarbiavo spaudoje, išleido religinių knygų. Mirė Niujorke.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1239

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page