top of page

Vincentas Čėsna

1921 03 14–2006 11 12

G. Naujojoje Ūtoje, dabart. Prienų raj. Baigęs Naujosios Ūtos prad. m–lą vėliau mokėsi Prienų „Žiburio“ ir Marijampolės Rygiškių Jono g–zijose. 1941–1946 studijavo Vilkaviškio ir Kauno seminarijose. 1948 10 03 įšventintas kunigu, paskirtas Lazdijų parapijos vikaru. 1949 buvo areštuotas, už antisovietinę agitaciją nubaustas 10 m. bausme pataisos darbų lageryje, ištremtas į Kirovo sritį. 1955 vasarą grįžo į Lietuvą, buvo Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, nuo 1959 – Kapsuko (Marijampolės) Šv. Arkangelo Mykolo, nuo 1963 – Kauno A. Panemunės parapijų vikaras. 1966 paskirtas Barzdų klebonu, 1971 – Skriaudžių bažnyčios administratoriumi (1982–1983 aptarnavo ir Veiverių parapiją). 2003 dėl pablogėjusios sveikatos pasiprašė atleidžiamas iš Skriaudžių parapijos klebono pareigų ir buvo paskirtas šios parapijos altaristu. Mirė Kaune ligoninėje, palaidotas Skriaudžių bažnyčios šventoriuje.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1211

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page