top of page

Arūnas Simonavičius

2011-11-17 – iki dabar

Gimė Rokuose 1976 m. lapkričio 18 d. Rokuose (Kaunas). Nuo 1983 m. mokėsi Rokų mokykloje. Didžiausią įtaką mokymosi metu padarė mokytojai Vanda Mažeikienė (lietuvių k.), Nijolė Šabūnė (Rusų k.), Vladas Čižikas (istorija). T

 1996–2000 VDU studijavo Katalikų teologiją bakalauro studijose. Žymiausi dėstytojai: filosofai Lina Šulcienė, kun. Jonas Juraitis ir Faustas Jončys, teologai kun. Pranciškus Tamulevičius, kun. Kun. teol. dr. jubil. Leonas Zaremba bei kun. Jonas Ivanauskas (nuo 2012 m. Kaišiadorių vyskupu ordinaras). 

2001-06-17 įšventintas kunigu.

2001 paskirtas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru.

2002-06 paskirtas Alytaus šv. Kazimiero parapijos vikaru.

2003-04 paskirtas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos vikaru bei Alytaus apskrities ligoninės kapelionu.

2003-10 paliktas eiti ankstesnes pareigas ir paskirtas Lietuvos skautijos Alytaus krašto dvasios vadu.

2006 06 14 paskirtas Alksnėnų ir Didvyžių parapijų klebonu.

2008 06 29 paskirtas Ūdrijos parapijos klebonu.

2011 11 17 paskirtas Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebonu.

 

 

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page