top of page

Gintautas Kuliešius

2006-06–2011-11-17

Gimė 1970 11 21

 

1995-12-17 įšventintas 

2002-05  atleistas iš Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapijos klebono pareigų bei nuo Riečių Švč. Trejybės parapijos aptarnavimo ir išleistas studijuoti teologiją į Romą.

 

2005-03 paskirtas Skriaudžių bei Ąžuolų Būdos parapijų klebonu pavedant kuruoti Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro veiklą bei šeimų sielovadą visoje vyskupijoje.


2006-06 atleistas iš Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebono pareigų, paskirtas Kazlų Rūdos ir Bagotosios parapijų klebonu bei Marijampolės dekanato dekanu ir paliktas eiti ankstesnes pareigas.


2007-07 atleistas nuo pareigos klebono teisėmis rūpintis Igliaukos parapija ir paliktas eiti kitas ankstesnes pareigas.
 

 

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page