top of page

Kazimieras Krušnauskas

1904 02 02–1981 10 18

G. Dvylikių k. Pakuonio vals. 1923 baigė Prienų „Žiburio“ g–ją, 1929 – Seinų vyskupijos seminariją Gižuose, 1929 06 16 įšventintas kunigu. 1929–1932 buvo Lazdijų vikaras, 1932–34 studijavo VDU TFF, gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijuodamas dirbo Aleksoto bažnyčioje. Nuo 1934 buvo Miroslavo, 1935 – Šakių vikaras. 1937–1939 buvo išvykęs į JAV. Grįžęs 1940–1942 buvo Kaimelio, 1943 – Simno vikaras, nuo 1946 – Simno klebonas ir dekanas. 1949 paskirtas Balbieriškio vikaru. 1949 nubaustas 10 m. bausme pataisos darbų lageryje. Nuo 1956 – Skriaudžių altaristas (vikaro teisėmis), 1960 – Krosnos, 1962 – Sutkų klebonas, 1966 – Skriaudžių altaristas, 1969 – Kapsuko (Marijampolės), nuo 1971 – Skriaudžių altaristas.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1342

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page