top of page

Juozapas Vyšniauskas

1881 01 10–1949 01 28

G. Meškučių k. Marijampolės vals./aps. Mokėsi Marijampolės prad. m–loje ir g–zijoje, kurią baigė 1899; 1903 baigė Seinų seminariją, 1904 02 28 įšventintas kunigu. Buvo Plutiškių, Keturvalakių, Gelgaudiškio, Punsko, Marijampolės, Liubavo vikaras. Visur steigė „Blaivybės“, „Žiburio“, vartotojų ir kt. dr–jas. Nuo 1906 mokėsi Fribourgo (Šveicarija), Miuncheno un–se. 1912 išvyko į Kanadą, dirbo Monrealyje, kur daug nusipelnė lietuvių bendruomenei. 1919 grįžęs į Lietuvą tapo savanoriu kariuomenės kapelionu, dalyvavo mūšiuose, 1928 apdovanotas Vyties Kryžiaus II rūšies 3 laipsnio ir Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinais. 1921 būdamas Aleksoto klebonas pastatė medinę bažnyčią, 1922 buvo Skriaudžių klebonas. 1923–1936 buvo Ilguvos klebonas, nuo 1936 dėl senatvės dvasinių pareigų nėjo, gyveno savo ūkelyje prie Ilguvos. 1948 04 27 buvo suimtas, už ryšius su pogrindžiu (religines apeigas miške), antisovietinės literatūros ir Lietuvos Respublikos vėliavėlės saugojimą Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų ministro 1948 07 10 sprendimu nubaustas 10 m. pataisos darbų lageryje bausme, mirė Dubrovno lageryje.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1822

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page