top of page

Benjaminas Sakavičius

1911 02 11–1964 10 07

G. Radziškių k. Sangrūdos vals. Lazdijų aps., tėvai turėjo 30 ha. 1923 baigė Radziškių prad. m–lą, 1925–1929 mokėsi Marijampolės marijonų g–zijoje, 1930 baigė Lazdijų g–ziją. 1936 baigė Vilkaviškio seminariją, 06 11 įšventintas kunigu. Buvo paskirtas Skriaudžių vikaru, 1939 – Šventežerio vikaru, 1944 12 – Bartininkų klebonu. 1945 10 vengdamas suėmimo (be valdžios leidimo suremontavo bažnyčią, atstatė kleboniją) pradėjo slapstytis, įsigijo fiktyvius dokumentus Antano Akevičiaus pavarde, įsidarbino Pavenčių cukraus fabrike sąskaitininku, vėliau slapstėsi pas kunigus. 1949 05 07 buvo suimtas, 1950 02 24 Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų ministro sprendimu nubaustas 5 m. bausme pataisos darbų lageryje, bausmę atliko Karganopolio lageryje. 1953 grįžo į Lietuvą, paskirtas Šakių altaristu, 1959 – Gelgaudiškio klebonu, nuo 1962 iki mirties (žuvo Virbalyje autoavarijoje) buvo Pajevonio klebonas. Palaidotas Pajevonio bažnyčios šventoriuje.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1503

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page