top of page

Juozas Uleckas

1913 09 20–1985 10 19

G. Pabališkių k. Prienų vals. Marijampolės aps. 1933 baigė Prienų „Žiburio“ g–ją, 1937 – Vilkaviškio seminariją. 06 13 buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Pažėrų parapijos vikaru, 1939 perkeltas į A. Panemunės parapiją vikaru. 1949 paskirtas Vilkaviškio vyskupijos prosinodiniu teisėju 1952 – vyskupijos tribunolo santuokos ryšio gynėju. 1950–1971 buvo Skriaudžių klebonas, 1971–1981 – Garliavos klebonas ir Aleksoto dekanato dekanas. Vėliau dėl sveikatos apsigyveno Kazlų Rūdoje, ten bažnyčios šventoriuje palaidotas.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1573

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page