top of page

Jonas Jatulis

1908 11 23–1989 07 09

G. Plikelių k. Linkuvos parapijoje. Baigė pradinę m–lą ir g–ziją Linkuvoje, 1930–1935 mokėsi Vilkaviškio seminarijoje, įšventintas 1935 06 16. Buvo paskirtas Liudvinavo vikaru, vėliau buvo Skriaudžių, Smilgių, Pabiržės vikaras. 1944 paskirtas Adomynės klebonu. 1949 suimtas, 1956 grįžo, buvo paskirtas Alizavos klebonu. Po keleto metų pasitraukė iš klebono pareigų dėl sveikatos, ilsėjosi Pabiržėje. Vėliau dirbo Zarasuose, Imbrade, 1970–1988 buvo Antalieptės klebonas. Ten mirė, palaidotas bažnyčios šventoriuje.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1298

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page