top of page

Vincentas Kizlaitis

1895 11 09–1980 09 02

G. Kebeikių k. Virbalio parapijoje. Mokėsi pas kaimo daraktorių, 1905–1908 – Marijampolės prad. m–loje, 1909–1913 – Marijampolės berniukų g–zijoje, 1913–1914 mokėsi Seinų seminarijoje, 1916 gyveno Sniadove (Lomžos gub.), 1917–1918 mokėsi Varšuvos seminarijoje, 1919–1920 baigė seminariją, veikusią Zypliuose. 07 04 įšventintas kunigu Kaune. 1921–1922 buvo Skriaudžių vikaras, 1922–1927 Kauno un-to TFF studijavo bažnytinę teisę, pedagogiką, psichologiją. Studijuodamas dirbo Šančiuose dviejų karo ligoninių kapelionu, įgulos bažnytėlės rektoriumi, prog–zijos kapelionu ir tikybos mokytoju. 1927–1928 buvo Balbieriškio vikaras, 1928–1947 – Tabariškių parapijos, kurią jis įsteigė, klebonas. 1947 suimtas, už pagalbą ginkluotam pogrindžiui nubaustas 10 m. bausme pataisos darbų lageryje, ją atliko Kazachstane. 1954 grįžo į Lietuvą, 08–12 buvo Kudirkos Naumiesčio, vėliau – Alksnėnų altaristas (1979 paliktas tituliniu parapijos klebonu). Palaidotas Virbalio kapinėse.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1851

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page