top of page

Raimundas Tiodvenas (Tödwen)

1772 04 12–1847 01 21

Kunigu įšventintas 1794 m. 1815 m. Žagarių filijos vikaras. Nustatyta, kad kun. R. Tiodvenas 1818-1841 m. buvo Skriaudžių parapijos kuratu (klebonu). 1843, 1844, 1845, 1846, 1847 m. buvo Skriaudžių parapijos emeritas. Mirė Skriaudžiuose būdamas emeritu. Palaidotas sausio 22 d. Skriaudžių parapijos kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo penki kunigai.

 

Informacijos šaltinis: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1014 

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page