top of page

"Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite ..." (7:12, Evangelija pagal Matą) 

Klebono žodis
IMG.jpg

  Graikiškas žodis paroikos - parapija, reiškią kaimynystę. Tai yra tie, su kuriais aš gyvenu. 

Mes esame Dievo Tėvo vaikai ir meldžiamės "Tėve mūsų". Ne atskirai, bet būtent... mūsų Tėve. Bažnyčia gi yra Motina. Taigi, esame Dievo šeima ir bendruomenė. Esame Dievo Tautos piliečiai ir mus vienija katalikų pilietybė.

    Bažnyčioje, prie Altoriaus, visi esame šalia kits kito ir mus vienija bendri tikslai – vykdyti Dievo valią, kad Dievą garbintume ir nueitume į Dangų amžinai laimingai gyventi...

Pristatyti Skriaudžių parapiją internetinėje svetainėje paakino vargonų restauracijos idėja. Parapija – kaip vargonai: iš daugybės vamzdžių, įvairiausių garsų, virpinami Šventosios Dvasios (hebr. Ruah reiškia "oras") teikia Dievui įstabaus grožio garbinimą. 

Tikime, kad netrukus bažnyčioje gyvai suskambės vargonai, o pažintis svetainėje su parapija taip pat pagros gražių įspūdžių "koncertą".

Pamaldos ir atlaidai

 

 

ŠV. MIŠIOS:

Sekmadieniais – 10.00 val.

(atlaidų metu 10.00 ir 12.00 val.)
Antradieniais–šeštadieniais – pagal susitarimą.

 

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias.

 

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos Škaplierinės (Karmelio kalno Švč. M. Marijos) - liepos 16 d. (keliama į palankiausią sekmadienį)
Šv. Lauryno – rugpjūčio 10 d. (keliama į palankiausią sekmadienį).

 

Išsamesnės informacijos teirautis parapijos klebono.

Skriaudžių Šv. Lauryno parapija

bottom of page