top of page

NAUJIENOS IR ĮVYKIAI

Vyko Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Paskelbta 2015-06-26 20:00 

 

Birželio 26 d. Prienuose vyko Prienų rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo svarstomi klausimai dėl metinės ataskaitos, Revizijos komisijos ataskaitos, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo, naujo pirmininko, revizoriaus bei Valdybos išrinkimo. Skriaudžių nevyriausybines organizacijas, priklausančias Prienų rajono VVG – Skriaudžių kaimo bendruomenei ir jaunimo asociacijai „Cukraus pudra“ – atstovavo Raminta Grėbliauskienė bei Virginija Naudžiūtė. 
Visuotinio susirinkimo dalyviams taip pat buvo pristatytas 2014–2020 m. Prienų rajono vietos plėtros strategijos projektas. Remiantis minėta strategija, kaip ir ankstesniame laikotarpyje, bus įsisavinamos Leader programos lėšos, skirtos visapusiškai kaimo plėtrai. Priminsime, kad ankstesniu programavimo laikotarpiu, t. y. 2007–2013 m., pasinaudojant Leader programos teikiamomis finansinėmis galimybėmis, Skriaudžiuose buvo suremontuotas Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastatas bei dalis Buities muziejaus pastatų, įrengiant amatų kiemelį. Apskritai Veiverių seniūnijoje, lyginant su kitomis Prienų rajono seniūnijomis, įgyvendinta daugiausia (net 11) projektų, jiems teko 1 310 792 Lt. Veiverių miestelyje buvo įrengta vaikų žaidimų aikštelė, Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje – suremontuotas sporto aikštynas bei įdiegta teritorijos apšvietimo ir video apsaugos sistema, Viešojoje įstaigoje Veiverių PSPC – įrengtas keltuvas, Veiverių A. Kučingio meno mokykloje – įkurtas amatų kiemelis, suremontuoti Šaulių namai, Juodbūdyje, Graižbūdėje ir Mauručiuose iš dalies suremontuoti vietos bendruomenėms priklausantys pastatai.
Jei praėjusiame finansavimo laikotarpyje daug dėmesio buvo skiriama viešųjų erdvių, viešosios paskirties pastatų sutvarkymui, naujajame 2014–2020 m. finansavimo laikotarpyje didžiausia finansinė parama – net 75 proc. – bus skiriama projektams, numatantiems kurti naujas darbo vietas, skatinti jaunimo verslumą, mažinti socialinę atskirtį. Kaimiškų vietovių gyventojai, ketinantys plėsti savo verslą ar norintys įkurti naują, galės pasinaudoti šios programos teikiamomis galimybėmis.

Įvyko pirmasis Valdybos narių posėdis

Paskelbta 2015-06-18 20:00 

 

Birželio 10 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Skriaudžių kaimo bendruomenės valdybos posėdis. 2015–2018 m. kadencijai į Valdybą išrinkti nariai – Vilma Pučkienė, Kristina Šaškevičienė, Virginija Naudziūtė, Vaidas Mitrikevičius bei svečių teisėmis dalyvavusios Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Mitrikevičienė, taip pat Bendruomenės finansus savanoriškais pagrindais sutikusi tvarkyti buhalterė Loreta Krušinskienė - aptarė klausimus susijusius su: 1. Tradicinės Joninių šventės organizavimu; 2. Nario mokesčio skolų surinkimo tvarka; 3. Paramos paieška Skriaudžių ansamblio "Kanklės" kelionei į jau šį savaitgalį Nidoje vyksiantį tarptautinį folkloro festivalį; 4. Atsakomybių už Visuotinio susirinkimo patvirtintų veiklos sričių įgyvendinimą pasiskirstymu. Susirinkimui vadovavo naujai išrinkta Bendruomenės pirmininkė Raminta Grėbliauskienė, kvietusi visus Valdybos narius aktyviai įsijungti į darbą ir, nors šios pareigos atliekamos visuomeniniais pagrindais, nepamiršti Visuotinio susirinkimo mums, Valdybos nariams ir Pirmininkei, išreikšto pasitikėjimo bei pavestų atlikti darbų.

Įvyko Visuotinis susirinkimas

Paskelbta 2015-04-11 21:00 

 

Balandžio 11 d. įvyko pakartotinis visuotinis Skriaudžių kaimo bendruomenės susirinkimas. Jo metu buvo svarstyti klausimai dėl metinės ataskaitos, bendruomenės pirmininko, Valdybos ir Revizijos komisijos išrinkimo (pasibaigus kadencijai), įstatų keitimo, veiklos krypčių 2015 m. patvirtinimo, stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos patvirtinimo. 

Naująja bendruomenės pirmininke tapo Raminta Grėbliauskienė, Valdybos nariais išrinkti: Virginija Naudžiūtė (perrinkta), Vilma Pučkienė, Kristina Šaškevičienė, Vaidas Mitrikevičius. Revizijos komisijoje perrinkti Saulius Starkus bei Nomeda Martusevičienė, naujai išrinktas - buvęs Valdybos narys Saulius Keršys.

Taip pat buvo patvirtinta Skriaudžių kaimo bendruomenės stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka (su ja galima susipažinti čia) bei 2015 metų veiklos kryptys (išsamesnė informacija - susirinkimo protokole). 

Įvyko pasitarimas dėl Skriaudžių 350-ies metų jubiliejaus

Paskelbta 2014-03-24 21:00 

 

Sveiki, Skriaudžių kaimo gyventojai ir Skriaudžiams prijaučiantys,

iandien Skriaudžių laisvalaikio salėje vyko nedidelis susirinkimas, skirtas pasitarimui dėl Skriaudžių kaimo - 350 metų jubiliejaus. Būtent tiek metų šiais metais sueina mūsų kaimui. Tad norisi šią sukaktį pažymėti taip, kad turėtume ką prisiminti. 
Taigi, idėjos, kurias apgalvojome ir kurių įgyvendinimui labai praverstų ne viena pora pagalbinių rankų:

Gegužės 16 (ar 17 d.) vyks Skriaudžių buities muziejaus atidarymas po renovacijos, kartu su šia proga į Skriaudžius atkeliaus ir tradicinis muziejų renginys "Muziejų naktys". Vienas kitas akcentas šiame renginyje turėtų būti susijęs ir su kaimo jubiliejumi;

Birželio mėn. (ko gero 21 d.) - būtų gerai susiorganizuoti ir tradicines Jonines (tačiau čia reikia visokios pagalbos tiek tų, kurie galėtų laužą, suolus suorganizuoti, tiek tų, kurie gebėtų/norėtų padainuoti šventės metu, nes pinigėliais, kaip visada, nelyja); 

Liepos mėn. galvotume apie Konferenciją, kurioje aptartume kiek įmanoma platesnį temų spektrą, susijusį su Skriaudžių istorija, dabartimi ir ateitimi. Jei turite noro/minčių/ prisiminimų, apie ką būtų galima pakalbėti - mielai kviečiame prisijungti ir prie šios iniciatyvos. Šio renginio metu galvotume surengti parodas iš vietos gyventojų turimų foto (kuo senesnių, tuo geriau). Gal yra Skriaudžiuose besidominčių fotografijos menu, istorinėmis nuotraukomis ir pan. - pagalba taip pat praverstų...

Dar viena idėja - šokių vakaras "Virš 30-ies", kuriame skambėtų muzika "nuo Smetonos iki ..." 

Norintys prisijungti prie iniciatyvų, patys turintys idėjų, kaip galima būtų padaryti geriau, kviečiami kovo 31 d., 18.00 val., į Skriaudžių laisvalaikio salę. 
Daugiau informacijos Tel. 8-685-18482

Pradėta kurti Skriaudžių kaimo strategija

Paskelbta 2013-04-09 21:00 

 

2013 m. balandžio 8 d. įvyko pirmasis susirinkimas dėl Skriaudžių kaimo bendruomenės strategijos kūrimo.  Susirinkime dalyvavo aktyviausi Skriaudžių kaimo gyventojai, bendruomenės nariai, šioje vietovėje veikiančių biudžetinių įstaigų ir smulkaus verslo atstovai. 

Pradžioje, siekiant plačiau pažvelgti į esamas vietos problemas bei galimus jų sprendimo būdus, dalyviams buvo pristatyti pagrindiniai Lietuvos pažangos strategijos "Lietuva 2030" bei Prienų rajono savivaldybės 2011-2019 metų strateginio veiklos plano aspektai (pran. R. Liagienė, V. Naudžiūtė). 

Kadangi bet kokios strategijos kūrimas reikalauja tam tikrų principų ir metodikos laikymosi, susirinkusiųjų darbui vadovavo Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė R. Liagienė.  Jos vadovaujami dalyviai atliko SSGG analizę, suformulavo pagrindinius raktinius misijos bei vizijos žodžius, taip pat susitarė dėl visiems priimtinos jų sampratos. 

Nors šio, pirmojo, susitikimo metu buvo atliktas ganėtinai nemažas darbas, tačiau tai dar tik - gera pradžia... Netolimoje ateityje turėsime susitarti kokiomis vertybėmis vadovausimės įgyvendindami sukurtą strategiją, kokiomis priemonėmis ir kokių išteklių pagalba sieksime susikurtos vizijos... 

Būsimi įvykiai

 

2015-07-06, 20:30 VAL.
 

VALSTYBĖS DIENOS PAMINĖJIMAS
Skriaudžių laisvalaikio salė

2015-06-26, 15:00 VAL.
ATSTOVAVIMAS PRIENŲ RAJONO VVG VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras

2015-06-24, 19:00 VAL.
 

JONINIŲ RENGINYS
Prie Skriaudžių laisvalaikio salės

2015-06-18, 19:00 VAL.
 

VALDYBOS NARIŲ POSĖDIS
Valdybos narės VN namuose

2015-04-11, 13:00 VAL.
 

PAKARTOTINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Skriaudžių laisvalaikio salė

2015-03-07, 13:00 VAL.
 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Skriaudžių laisvalaikio salė

2014-11-28, 19:00 VAL.
 

ROMANTIŠKŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS. 

Skriaudžių laisvalaikio salė

2014-10-25, 10:00 VAL.
 

KONFERENCIJA, SKIRTA SKRIAUDŽIŲ 350-IES METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI
Skriaudžių buities muziejus-laisvalaikio salė.

2014-07-06, 20:00 VAL.
 

VALSTYBĖS DIENOS PAMINĖJIMAS
Skriaudžių laisvalaikio salėje.

2014-06-21, 19:00 VAL.
VASAROS ŠVENTĖ, SKIRTA SKRIAUDŽIŲ 350-IES METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Prie Skriaudžių laisvalaikio salės

2014-03-24, 14:00 VAL. 

 

PASITARIMAS DĖL SKRIAUDŽIŲ 350-IES METŲ PAMINĖJIMO RENGINIŲ
Skriaudžių laisvalaikio salėje.

2013-04-08, 19:00 VAL. 

 

SUSIRINKIMAS DĖL SKRIAUDŽIŲ KAIMO BENDUROMENĖS STRATEGIJOS KŪRIMO
Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpuse

bottom of page