top of page

Skulptūros „Skriaudžiai“ atstatymas

"Statėme, statėme ir pagaliau pastatėme... "
Turbūt viena tinkamiausių frazių skulptūros "Skriaudžiai" atstatymo procesui apibūdinti.
Skulptūra "Skriaudžiai", nuo pastatymo stovėjusi ties Kaunas-Marijampolė ir Skriaudžiai-Prienai kelių sankryža, prieš keletą metų nuvirto, buvo nutempta į muziejų ir ten palikta... supūti arba sulaukti, kol kas nors ją prikels antram gyvenimui.
Laimei, suvienijus jėgas, skulptūrą pavyko "atgaivinti" ir nuo šiol ji miestelio centre džiugins praeinančiųjų ir pravažiuojančiųjų pro šalį akis :)
Ta pačia proga atnaujinta ir nuo 2006 m. prie Skriaudžių laisvalaikio salės stovinti skulptūra "Kanklininkė", skirta Skriaudžių ansamblio "Skriaudžių Ansamblis Kanklės 100-ųjų gyvavimo metinių paminėjimui.
Simboliška, kad šiais metais, ansambliui švenčiant savo 110-ąsias metines, greta iškilo ir skulptūra "Skriaudžiai", kurios pagrindinis akcentas taip pat - suvalkietiškomis kanklėmis skambinanti moteris.
Taigi, sveikinimai bei linkėjimai Skriaudžių Ansamblis Kanklės artėjančio jubiliejaus proga ir nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems prie skulptūros atstatymo darbų!
Dėkojame:
- skulptūrą restauravusiam Audriui Sincevičiui ir Neringai Sincevičienei už organizacinę pagalbą;
- skulptūros "asmeniniam vairuotojui", vežiojusiam ją iš muziejaus ir iš Meistro į kultūros centrą bei talkinusiam pastatymo darbuose - ūkininkui Juozui Lebednykui;
- kun. Kęstučiui Vosyliui - vadovavusiam pastatymo darbams;
- Romui, Erikui ir Ramintai Grėbliauskams - pasirūpinusiems reikiama įranga skulptūros plovimo darbams, duobės iškasimu ir betono paruošimu;
- Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojui Romui Stabingiui ir jo mokiniams Gyčiui Kazakevičiui, Pauliui Lekšaičiui, Pauliui Borodeikai už skulptūros impregnavimo darbus. 
- Stasiui Žiūkui ir Algirdui Naudžiui už papildomos armatūros suvirinimo darbus;
- Redai ir Stasiui Tverskiams, padovanojusiems ąžuolo dalį. Nors skulptūros restauravimui buvo pasirinktas kitas būdas, tačiau padovanotas ąžuolas liko bendruomenės reikmėms ir tikimės, kad vieną dieną jis taps gražia, nedidele skulptūra, papuošiančia Skriaudžių aplinką. 
- Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorei Virginijai Mitrikevičienei, sutikusiai priglausti skulptūrą prie Skriaudžių laisvalaikio salės;
- Vytautui Alenskui, Romui Neverauskui, Gediminui ir Martynui Naujokams, Justui jeseliūnui, Kazakevičienei Birutei ir kitiems, prisidėjusiems prie skulptūros atnaujinimo, transportavimo ir pastatymo darbų.

Please reload

bottom of page