top of page

Skulptūra – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

2019 m. vasario 17 d. Skriaudžiuose  atidengta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta skulptūra (autorius Algimantas Sakalauskas). 

 

Skulptūra sukurta panaudojant 2015-ųjų liepą audros metu Skriaudžių kapinėse virtusį ąžuolą. Ilgamečio ąžuolo šaknyse, liudininkų teigimu, buvo rastas mažas karstelis. Spėjama, kad ąžuolas prieš daugelį metų buvo pasodintas, jog saugotų mirusio mažylio atminimą. Nesinorėjo tokio medžio paversti statybine mediena ar malkomis. Pasitarus su skulptoriais, priimtas sprendimas, kad iš ąžuolo būtų sukurtos 2 skulptūros. Viena – 2018 m. minėtam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kita – mažyliui, kurį nuo karštos saulės iki 2015-ųjų audros saugojo ąžuolo paunksmė. 

Lėšas skulptūros sukūrimui aukojo Skriaudžių kaimo gyventojai ir kiti privatūs asmenys. 

Organizacinė komanda: Virginija Naudžiūtė, Raminta Grėbliauskienė, Jelena Alenskienė, Daiva Mikalavičienė. 

 

Už tai, kad skulptūra šiandien jau sukurta ir atidengta dėkojame:

 

Skulptūros sukūrimo komandai:

Algimantas Sakalauskui – skulptūros autoriui, skulptoriui ir kūrybinės komandos vadovui;

Alvydui Antanavičiui (paviršių obliavimas ir apdirbimas);

Aidui Andriekui (skardinimo darbai);

Arūnui Venslavičiui (paviršių apdirbimas);

Audronei Mickutei (ženklų išpiešimas ir drožyba);

Ričardui Grekavičiui (kalvystės darbai);

Mindaugui Padelskui (kranininkui). 

Skyrusiems finansinę paramą:

Rimantui Galinaičiui ir Ąžuolų Būdos parapijos chorui, Sandrai Alenskaitei, Mindaugui Mikalavičiui, Domicelei Bačkauskienei, Inetai Neverauskienei, Ingai Jurešiūtei, Adelei Vosylienei, Gitanai Griškonienei, Aleksandr Pijadin, Albinai Šmitienei, a. a. Teofilei Žiobienei, Rūtai Lekečiunienei, Kazei Kairiūkštienei, Svetlanai Pijadinai, Eugenijui Vosyliui, Laimai Černiauskienei, Editai Škerienei, Gediminui Naujokui, Editai Griškonienei, Vidai Žalienei, Aldonai Grebliauskienei, Augenijai Sakalauskienei, Kristinai Matulienei, Loretai Žekevičienei, Birutei Lingienei, Valentinai Vaitkevičienei, Irenai Krikščionaitienei, Virginijai Karčiauskienei, Dalei Kriaučialienei, Juozui Tiškevičiui, Janinai Mitrikevičienei, 
Valdui Kazlai, Vincui Kursevičiui, Ritai Gustaitienei, Julijai Grincevičienei, Tomui Lebednykui, Editai Jasudienei
Adelei Tamulynienei, Romualdai Spūdienei, Rimantei Ruseckienei, Eugenijui Majui, Gediminui Baguckiui, Vytautui Simokaičiui, Jolitai Kazakevičienei, Redai Grybienei, Ramintai Kazakevičienei, Leonijai Jankauskienei, Janinai Adomaitienei, Jurgitai Guzelienei, Stanislovui Tverskiui, Janinai Gudaitienei, Marytei Kazlauskienei, Laimai Jasiūnienei, Danutei Šaškevičienei, Anelei Vyšniauskienei, Eugenijui Kastyčiui Macijauskui, Sauliui Kazlauskui, Janinai Naudžiuvienei, Ingridai Starkienei, Konstantinui Antanui Senavaičiui,
Loretai Jurkšaitei, Elvyrai Kazakevičienei, Vilijai Karčiauskienei, Dariui Starkui, Elvyrai Alaburdienei, Vytautui Senkui, Raimundui Ulevičiui, Vitai Marijai Lebednykienei, Sigitui Urbonavičiui, Liutaurui Naudžiui,  Tomui   Žekevičiui, Onai Labutienei, Mantvydui Prekevičiui ir kt. 

Organizacinę ir kitokią pagalbą teikusiems:

Veiverių seniūnijos seniūnui Vaclovui Ramanauskui, Prienų r. savivaldybės mero pavaduotojui Algiui Marcinkevičiui, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorei Elenai Sakavičiūtei, kultūros centro darbuotojams – Valiui Januševičiui ir Birutei Kazakevičienei. Bendruomenės valdybos nariams Tomui Vosyliui ir Andriui Baltakojui.

Taip pat – Erikui Grėbliauskui, Renatui Kazakevičiui, Vytautui Alenskui, Mindaugui Mikalavičiui, Gedeminui Senkui, Eimantui Kazakevičiui, Viktor Pijadin.

Už foto ir viešinimo pagalbą dėkojame: Mantvydui Prekevičiui ir Algirdui Naudžiui.  

Please reload

bottom of page